Política de privacitat
Estació Nàutica L'Estartit - Illes Medes a través del seu web www.enestartit.com sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaràn incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Estació Nàutica L'Estartit - Illes Medes aquest serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels clients registrats es emmagatzemada en una base de dades propietat de Estació Nàutica L'Estartit - Illes Medes, que asumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garantitzin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb allò establert per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable.

Estació Nàutica L'estartit - Illes Medes, a través de la seva web, utilizarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que es considerin d'interès per ell.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup que pertany Estació Nàutica L'Estartit - Illes Medes així com a altres amb les que hi hagi acords de col·laboració amb la única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Estació Nàutica L'Estartit - Illes Medes, a través de la seva web, utilizarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de Estació Nàutica L'Estartit - Illes Medes. Les cookies s'asocïen únicament a un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcias a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després de que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que tinguin que registrar-se en cada visita per accedir a les àreas i serveis reservats exclusivament per ell. L'Usuari té la opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.enestartit.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a Estació Nàutica L'Estartit - Illes Medes, C/ de la Platja, 10-12 de l'Estartit, província de Girona (España), aquesta comunicació tambié podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@enestartit.com.